/İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları2018-07-18T15:29:09+03:00

İnsan Kaynakları Misyonu: Marka heyecanına uygun yenilikçi sistemleri ve şirket çalışanlarına
değer üreten İnsan Kaynakları yapısıyla alanında fark yaratmak
İnsan Kaynakları Vizyonu: İnsan Kaynakları alanında fark yaratacak ve müşteri odaklı marka hedefine değer katacak sistem ve uygulamaları hayata geçirmek.
Lufian İnsan Kaynakları Politikası: Lufian’ın insan kaynağına verdiği değerin, kuruma pazarda rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli unsur olduğunu ve insan kaynağına yaptığı yatırımın kurumun katma değerini arttırdığını söyleyebiliriz.

Lufian değerleri temelinde takım ruhu ile hareket eden, motivasyon düzeyi yüksek, mutlu ve başarılı insanların çalıştığı bir kurum oluşturarak gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaşmak amacımızdır. Bu doğrultuda Lufian insan kaynakları politikamız aşağıdaki esaslara dayanır.
Lufian plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapının dinamik ve değişimlere hazır olmasını sağlamak,
Lufian’a eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, bireysel motivasyonu yüksek, yeniliğe ve gelişime açık, dinamik, eleman yetiştiren, Lufian değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak ve aramızda kalmalarını sağlamak,

Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıcı faaliyetler gerçekleştirerek sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak,
Kalite sürekliliğini sağlamaya ve arttırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın yetişmesine, gelişmesine ve yükselmesine olanak sağlayacak eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Lufian’a katma değer sağlayan uygulama ve önerileri değerlendirerek çalışanlarımızı ödüllendirmek,
Performans değerlendirme çalışmaları sonuçlarıyla uyumlu olarak kariyer geliştirme fırsatları yaratmak.
İnsan Kaynakları Değerlerimiz:İç Müşteri Memnuniyeti, Profesyonellik, Takım Ruhu, Yöntemlilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik”